دکتر فلورا قزوینی

دکتر فلورا قزوینی

ورودی سال ۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(دوره عمومی)
فارغ التحصیل سال ۱۳۷۲(دوره عمومی)
ورودی سال ۱۳۷۴ رشته کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(دوره تخصصی)
فارغ التحصیل سال۱۳۷۷ در رشته کودکان

درمان بیماری های

  • تخصص بیماری‌ های کودکان

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

  • ورودی سال ۱۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(دوره عمومی)
  • فارغ التحصیل سال ۱۳۷۲(دوره عمومی)
  • ورودی سال ۱۳۷۴ رشته کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دوره تخصصی)
  • فارغ التحصیل سال۱۳۷۷ در رشته کودکان
Call Now Buttonتماس با ما