مجتمع درمانگاهی خیریه ولی عصر

ويزيت پزشكان

ويزيت پزشك عمومي ودندانپزشك با دفترچه 12000 تومان

ويزيت پزشك عمومي و دندانپزشك آزاد 22000تومان

ويزيت پزشك متخصص بادفترچه 25000تومان

ويزيت پزشك متخصص آزاد 38000تومان

ويزيت پزشك فوق تخصص بادفترچه 30000تومان

ويزيت پزشك فوق تخصص آزاد 46000تومان

Call Now Buttonتماس با ما