دکتر پرویز محمدی

دکتر پرویز محمدی

دکتر پرویز محمدی

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته چشم پزشکی وفوق تخصص قرنیه از سال ۸۰
جراحی رفع عیوب انکساری چشم با PRK, فمتو لیزیک و اسمایل
عمل پیوند قرنیه
عمل جراحی آب مروارید(فیکو)

درمان بیماری های

  • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته چشم پزشکی وفوق تخصص قرنیه از سال ۸۰
    جراحی رفع عیوب انکساری چشم با PRK, فمتو لیزیک و اسمایل
    عمل پیوند قرنیه
    عمل جراحی آب مروارید(فیکو)

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

  • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته چشم پزشکی

  • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته فوق تخصص قرنیه از سال ۸۰

Call Now Buttonتماس با ما