دکتر احمد درستگان

دکتر احمد درستگان

دکتر درستگان متخصص ارتوپدی بورد تخصصی جراحی استخوان ومفاصل
سابقه ۱۱ساله جراحی ارتوپدی دربیمارستان های بندرعباس وتهران
ارتوپد بیمارستان بقیه الله
سابقه دوره تکمیلی جراحی زانو وهیپ دراتریش
سرتیفیکیشن جراحی زانو وهیپ ازکشوراتریش
جراحی تعویض مفصل زانو وهیپ وجراحی آسیبهای ورزشی
آرتروسکوپی زانو و شانه

درمان بیماری های

 • جراحی تعویض مفصل زانو

 • جراحی و درمان هیپ

 • جراحی آسیبهای ورزشی

 • آرتروسکوپی زانو

 • آرتروسکوپی شانه

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

 • متخصص ارتوپدی

 • بورد تخصصی جراحی استخوان و مفاصل

 • سابقه ۱۱ساله جراحی ارتوپدی در بیمارستان های بندرعباس و تهران

 • ارتوپد بیمارستان بقیه الله

 • سابقه دوره تکمیلی جراحی زانو و هیپ در اتریش

 • سرتیفیکیشن جراحی زانو و هیپ از کشور اتریش

Call Now Buttonتماس با ما